Hvem eier norske kraftverk, ambulansefly og datasentre? Register over reelle rettighetshavere vil gi samfunnet viktig informasjon om hvem som står bak virksomheter i Norge, og på den måten bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet.