Å undersøke mulig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er som å legge puslespill, der ulike etater har hver sine brikker. Hvordan kan Brønnøysundregistrene samarbeide for å forebygge denne typen lovbrudd?