Arkiv | Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

God oversikt hindrer dobbeltrapportering

Kommunalt rapporteringsregister (KOR) i ny drakt skal gi bedre brukervennlighet, oversiktlig informasjon over kommunesektorens rapporteringsplikter og mulighet for å fjerne tidstyver ved dobbeltrapportering.

Les mer