Arkiv | Elin Strandheim, seniorrådgiver, Registerforvaltning, Brønnøysundregistrene

Digital kommunikasjon: Hvem skal varsles og hvordan?

Det hjelper ikke om myndighetene ønsker å kommunisere digitalt hvis ikke mottakerne merker at de har fått noe tilsendt. Nå skal Brønnøysundregistrene samle og tilgjengeliggjøre digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter.

Les mer