Rekordmange nye aksjeselskap i 2017

Bilde av plante klippet som voksende kurve

Aldri har det vært så mange aksjeselskap (AS) i Norge. Midtveis i 2017 passerte vi 300 000. Endringer i aksjeloven gjør det enklere å starte aksjeselskap.

I 2017 ble det registrert 29 890 nye aksjeselskap hos Brønnøysundregistrene. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med 2016. Det er det høyeste antall nye AS som er registrert på mange år. Samtidig ser vi at antallet norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er historisk lavt. Endrede krav til aksjekapital og mulighet for å velge bort revisor har gjort det enklere å etablere AS.

Registrering digitalt – stiftelse på papir

Ni av ti velger å gjøre registreringen av aksjeselskap elektronisk. Høsten 2015 utviklet Brønnøysundregistrene en ny tjeneste for digital stifting av aksjeselskap. Tjenesten gjør hele etableringsprosessen enklere, ikke bare selskapsregistreringen. Så langt benyttes digital stiftelse bare av en av ti av de nyregistrerte aksjeselskapene, så her er det mye å gå på.

Modernisering for gode brukeropplevelser

Brønnøysundregistrene har en viktig oppgave med å gjøre samfunnet enklere, blant annet ved å være pådriver for lovoppdateringer og effektiv saksbehandling. For at innbyggere og næringsliv skal møte gode digitale løsninger, er modernisering av registrene en hovedsatsing framover. 17 ulike registre, som behandles i 14 ulike systemer, skal samles i én felles plattform.

En moderne registerplattform vil gjøre det lettere å sende all informasjon til registrene digitalt og legge til rette for helmaskinell saksbehandling. Det vil også bety at større mengder data fra registrene blir tilgjengelige for gjenbruk. Plattformen blir en bærebjelke for digital kommunikasjon mellom næringslivet, innbyggere og myndighetene.

Se Bedrifts- og foretaksstatistikk på brreg.no