Live stream – MeetUp DOGA fredag 19. – fra «Design Thinking» til «Design Doing»

Bilde Hånd holder abstrakt grønn verden

Se opptak fra Innovation@altinn fagsamling på DOGA fredag 19. januar 2018. Programmet finner du lenger ned på siden.
Opptak del 1:

Innovation@altinn-samling Del 1 – DOGA 19jan18 from Altinn on Vimeo.

Opptak del 2:

Innovation@altinn-samling del 2 – DOGA 19. januar 2018 from Altinn on Vimeo.

Opptak del 3:

Innovation@altinn-samling del 3 – DOGA 19. januar 2018 from Altinn on Vimeo.

PROGRAM –  innovation@altinn

[fourcol_one]Kl[/fourcol_one][fourcol_two]Innlegg[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Ansvarlig[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]09:00[/fourcol_one] [fourcol_two]Velkommen til I@a sammen med DOGA[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Cat Holten, Altinn-direktør[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]09:10[/fourcol_one] [fourcol_two]Demokrati og medvirkning; digitalisering åpner nye muligheter for samfunns- og næringsutvikling
Hittil har digitalisering kun hatt fokus på to roller: myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Tor Inge vil snakke om hvordan behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen må inkluderes i fremtidens kunnskapsgrunnlag for utvikling av gode, verdiskapende byer og tettsteder.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Tor Inge Hjemdal, konst. direktør, DOGA[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]09:40[/fourcol_one] [fourcol_two]A Smart Norway, powered by Altinn?
Nicolas will present perspectives on the use of platforms by nation states and how they can help nations and cities execute ambitious strategies for their people and enterprises. The underlying hypothesis is that government platforms are generative and play a key role in securing trust and value-creation in societies.[/fourcol_two][fourcol_one_last]Nicolas Monsarrat, Managing Director, Accenture Digital – Health and Public Service[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]10:10[/fourcol_one] [fourcol_two]What are the i) barriers and ii) benefits for the combined adoption in platform-thinking and design-thinking?[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Konferansier – Kristin Senderud[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]10:25[/fourcol_one] [fourcol_two]Kaffepause[/fourcol_two] [fourcol_one_last]DOGA[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]10:40[/fourcol_one] [fourcol_two]Hva er Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP)?
Innlegget gir en kort introduksjon til hvordan DIP støtter idéfaseprosjekter i norske bedrifter. Hensikten er at bedriftene skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Anne Elisabeth Bull, prosjektleder, DOGA[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]10:55[/fourcol_one] [fourcol_two]Hvordan designe for bedre opplevelse av fulle og tomme bysykkelstativer?
Oslo Bysykkel ønsket å se hvordan de kunne forbedre opplevelsen når bysyklister møter tomme og fulle stativer i Oslo ved å bruke tjenestedesign. I innovasjonsprosessen ble det lagt vekt på å forstå bysyklistenes og sjåførenes behov gjennom kontinuerlig involvering og samskaping. Oslo Bysykkel er godt i gang med å implementere løsningene fra prosjektet og vil dele erfaringer fra både prosessen og resultatet.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Emilie Strømmen Olsen, Designit (Liisa Andersson, Urban Infrastructure Partner)[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]11:10[/fourcol_one] [fourcol_two]Felles datakatalog
Lyntalen gir et innblikk i hvordan Felles datakatalogen kan brukes av offentlig sektor og næringslivet i deres arbeid med å finne, vurdere og bruke korrekte datasett med rett kvalitet fra riktig kilde. Verdien av Datakatalogen er viktig både i forhold til mer effektiv informasjonsdeling innenfor det offentlige, men også for å legge til rette for at næringslivet kan til å utvikle tjenester med bruk av offentlige data.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Espen Slotvik, Brønnøysundregistrene[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]11:25[/fourcol_one] [fourcol_two]Lunsj[/fourcol_two] [fourcol_one_last]DOGA[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]12:10[/fourcol_one] [fourcol_two]Din digitale daglig leder
Lyntalen vil belyse hvordan automatisering av komplekse oppgaver er verdiskapende for næringsdrivende og offentlige myndigheter. Didrik vil vise hvordan Bizbot benytter autoratitve datasett sammen med teknologier for regelverk for å automatisere store deler av selskapsdrift. Bizbot brukes i dag for å hjelpe bedifter å gjøre endringer i eierstruktur og firmainformasjon dvs automatisering av behandling av juridisk dokumentasjon og innsending av samordnet registermelding.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Didrik Martens, gründer Bizbot[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]12:25[/fourcol_one] [fourcol_two]Strategisk Innovasjon
Lyntalen vil gi en kort introduksjon til innovasjonsprogrammet Floke. I Floke møtes privat, offentlig og ideell sektor for å sammen skape løsninger på de store samfunnsproblemene. I Floke brukes designmetodikk til å skape konsepter som kan spare det offentlige for kostnader, komme borgere til gode og skape verdi for næringslivet. Snorre som er ansvarlig i Æra for mobilisering av Floke, vil presentere deres erfaring med å fasilitere prosesser hvor aktørene samarbeider om løsninger for samfunnsutfordringer.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Snorre Paulsen[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]12:40[/fourcol_one] [fourcol_two]Innovasjon for næringsutvikling – fleksibel i arbeidskraft
Jørgen er gründer av Dyrket.no – en startup i vekstfase. Hans lyntale vil dele erfaringer om å gå fra oppstart til vekstfase. Og hvordan det har vært en trigger for WorkingBee. WorkingBee er et startup som ønsker å løse utfordringen med mangelen på fleksibel arbeidskraft og deltidsarbeid. I en verden med en økning av freelancere, peker WorkingBee til muligheter gjennom plattformer; verdiskaping[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Jørgen Harsem, Gründer, Dyrket.no[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]12:55[/fourcol_one] [fourcol_two]Teknologi overalt, men hvordan utnytte den?
Del gjerne erfaringer med hverandre om nye aktører, nye forretningsmodeller og nye teknologier[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Konferansier – Kristin[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]13:10[/fourcol_one] [fourcol_two]Hvorfor er visualisering så viktig? I dette innlegget vil Jane Pernille Hansen snakke om visualiseringens rolle i designprosessen, og om hvordan man kan bruke visualisering når man ikke er designer. Basert på egen erfaring og reelle eksempler vil hun vise hvordan visualisering bidrar til å skape nye ideer, oppklare i misforståelser, etablere felles arbeidsgrunnlag, avdekke feil og mangler eller hjelper oss å navigere i mye informasjon.[/fourcol_two] [fourcol_one_last]Jane Pernille Hansen, Tjenestedesigner, Merkevare DNB[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]13:40[/fourcol_one] [fourcol_two]Sendepause pga. workshops[/fourcol_two] [fourcol_one_last] [/fourcol_one_last]
[fourcol_one]15:30[/fourcol_one] [fourcol_two]Impact Technology and GovTech – A symbiotic relation?
Managing societal challenges is not only the remit of Government but of all of civil society. Technology and entrepreneurship, combined in commercial sustainable businesses, plays a crucial role as solution to global environmental and societal challenges. We believe in ‘Impact Technology’, making the world, our planet and people, a better place – through entrepreneurship and technology.
This talk is a call-to-action to encourage the creation of solutions that can rectify the asymmetry espoused by traditional business activity. Let’s come together – technology entrepreneurs, investors, government officials and government technology – and build the solutions and the future we want to live in. [/fourcol_two] [fourcol_one_last]Haakon Brunell, Managing Partner, Katapult Accelerator[/fourcol_one_last]
[fourcol_one]15:55[/fourcol_one] [fourcol_two]Takk for denne gangen… [/fourcol_two] [fourcol_one_last]Geir Jacobsen, Asst. direktør, Brønnøysundregistrene[/fourcol_one_last]