Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

 • Klart jeg er stolt
  8. mars er for meg en dag for refleksjon. Selv om mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling, har vi fortsatt mange utfordringer igjen. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for kjønnsbasert vold, diskriminering i arbeidslivet og hindringer for likestilling i politikk og samfunnsliv.
 • Manglende digitalt vedlikehold utgjør en drift- og sikkerhetsrisiko
  Den digitale tjenesteutviklingen gir alltid en grad av teknisk gjeld som øker med tid og kompleksitet Dette gir samfunnet et kontinuerlig økende vedlikeholdsetterslep. Den raskest voksende trusselen med dårlig vedlikehold er økende cybersikkerhets-gjeld.
 • En enklere vei for frivilligheten
  Hvorfor ble du med i korps? Kanskje ikke for å bruke tid på tilskudds- og rapporteringsportaler.
 • Din beste jaktvenn i jegeravgiftskortet
  Nå er det enklere for jegere som stiller med egen ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Opplysninger om godkjent ettersøkshund blir lagt til automatisk på jegeravgiftskortet og mer følger.
 • Sommercampen lagde Bærekraftsportalen
  Kan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet bidra til å skape et grønnere næringsliv? Det var oppgaven ti studenter skulle løse i sommer. Svaret ble en egen portal for bærekraftsdata.

Vil du få varsel når vi legger ut nytt innlegg? Abonnér her: