Med høsten kommer ungdomsbedriftene

Hver høst kommer 2 500 nye ungdomsbedrifter inn i Enhetsregisteret. Alle legges ned igjen til sommeren og det er slik det skal være.

Det handler om den helt spesielle norske ordningen som tillater elever i videregående skole å registrere en bedrift og drive reell næringsvirksomhet gjennom et helt skoleår.

Fra idé til utvikling og salg

Den landsomfattende organisasjonen Ungt Entreprenørskap samarbeider med utdanningssystemet og en rekke statlige etater som Brønnøysundregistrene.  Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer den gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Til Enhetsregisteret har ungdomsbedriftene oppgitt så ulike bransjer som reparasjon av hus og bygging av blomsterkasser, baking, trykking på t-skjorter, apputvikling og arrangering av konserter, for å nevne et lite utvalg.

Et godt møte med det offentlige

I mer enn 15 år har Brønnøysundregistrene sørget for at de unge har fått registrert bedriftene sine i et formelt, statlig register, noe som er unikt for Norge. For oss handler dette mye om å vise, så tidlig som mulig, at det offentlige kan være en samhandlingspartner og støttespiller for framtidas gründere. Slik skal vi bidra til at nye næringsdrivende etablerer gode vaner og gode relasjoner til Brønnøysundregistrene og andre myndigheter fra første stund. Og dessuten vise hvordan tilgang til pålitelige registeropplysninger om leverandører, konkurrenter og deres ansvarspersoner er med på å skape et tryggere næringsliv for oss alle.

For et register med 500 000 meldinger hvert år er ungdomsbedriftene selvsagt en svært liten gruppe. Derfor har det tatt lang tid før denne spesielle varianten av registreringsskjemaet ble prioritert for digital rapportering. Dette er faktisk det første skoleåret hvor elevene kan melde inn ungdomsbedriften digitalt.

Ungdomsbedriften avvikles altså når skoleåret er slutt. Vi har ikke tall for hvor mange av de involverte som kommer tilbake som vanlige næringsdrivende i voksenlivet, men det kan være et interessant område å forske videre på. Vi håper i hvert fall at vi har vært med å gjøre veien dit litt enklere.