Altinn – fra 3 til 12 årlige releaser

Bildet symboliserer smidig utvikling

I går gikk Altinn versjon 18.1 i produksjon. Altinn har gått fra tre store årlige produksjonssettinger til hyppig feilretting og videreutvikling i månedlige Altinn-releaser.

Helt siden starten på Altinn for 14 år siden, har plattformen hatt 2-3 årlige hovedreleaser og forvaltningsreleaser. Altinn har hatt lang «time-to-marked» for nødvendige endringer. Det betyr at Altinn som produkt ikke har endret seg raskt nok for å kunne imøtekomme krav fra kunder, partnere og teknologi.

Den siste store hovedreleasen var 17.2-release’en i november i fjor, da Altinn-portalen kom med helt nytt design og ny brukeropplevelse. En måned etter kom første månedlige deploy av versjon 17.3 – og i går, 15. januar, gikk versjon 18.1 i produksjon. Altinn vil nå kunne levere ny funksjonalitet og feilrettinger i produksjon også i tradisjonelle høyvolums-perioder og frysperioder. Vi har etablert en felles leveransemodell for alle leveransene i 2018 og standardisert prioritering av behov, endringshåndtering, testing og produksjonssetting.

Enklere å følge med

Det blir også enklere å følge med på hva som skal forbedres i Altinn framover og hva som er gjort i tidligere releaser. På GitHub er det opprettet en dokumentasjonsside kalt Altinn Docs. Her vil du kunne se en endringslogg som viser hva de ulike endringene i Altinn består av og når de planlagte releasene kommer.

Vi ser at det vil være effektiviserende for oss og for våre kunder å kunne gjøre endringer enda hyppigere. Og månedlige releaser er et skritt på veien mot målet om kontinuerlige leveranser.

Les mer om endringene i Altinn versjon 18.1 her.