Kvinnene mest digitale

I aldersgruppen 19 – 52 år er det høyest andel kvinner som benytter offentlige digitale tjenester. Det viser tall fra Avdeling Digitalisering ved Brønnøysundregistrene.

Statistikk fra Altinn viser at kvinner er de flittigste Altinn-brukerne fra de er 18 år og helt til de er i begynnelsen av 50-årene. Hele 91 prosent av 20 år gamle jenter logget inn via ID-porten for å benytte Altinn i 2016. Blant de jevnaldrende guttene var Altinn-bruken 4 prosentpoeng lavere – det vil si 87 prosent.


Diagrammet viser at unge kvinner er mer aktive brukere av offentlige digitale tjenester enn menn på samme alder.

Skatt og flyttemelding

Som i resten av befolkningen er det foreløpig skatteberegning, skatteoppgjør og skattetrekksmeldingen som får flest 20-åringer til å benytte Altinn. Dette er også de tjenestene der kjønnsforskjellene er størst; her er jentene mellom 8 og 13 prosentpoeng mer digitale enn gutta. Og mens nær en firedel  – 24 prosent – av de kvinnelige 20-åringene meldte flytting via Altinn i 2016, gjorde bare 16 prosent av mannlige 20 åringer det samme. Om dette tyder på at jentene er mer digitale, eller om guttene for eksempel bor hjemme lenger, skal være usagt.

Diagrammet viser de mest brukte Altinn-tjenestene blant kvinner og menn som fylte 21 år i 2016.

At det er større andel gutter som søker om førerkort og mottar brev fra Statens vegvesen mens flest jenter søker om endring av navn og navnevalg for nyfødte, må vel kunne sies å gå på kvoten for tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Blant gründere er også mennene i klart flertall. Av de 35 575 enkeltpersonforetakene som ble opprettet i 2016, var det 61 prosent mannlige og 39  prosent kvinnelige innehavere, ifølge tall fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Eldre menn mer digitale enn eldre kvinner

For befolkningen i yrkesaktiv alder er den digitale deltagelsen svært høy. 94 prosent av privatpersoner mellom 30 og 40 år logget inn og brukte Altinn i 2016. Totalt benyttet over 3,6 millioner unike brukere seg av forskjellige Altinn-tjenester.

Figuren viser at mennene overtar den digitale ledertrøya etter fylte 50 år. Ved fylte 80 er fortsatt halvparten av mennene Altinn-brukere, mens bare en tredel av kvinnene logger inn i Altinn.