Innovation@altinn viser morgendagens digitale tjenester

I en serie blogginnlegg vil vi vise eksempler fra Innovation@altinn-programmet som demonstrerer hvordan Altinn-plattformen kan brukes til å bygge neste generasjons digitale tjenester. Vi starter med å vise en fungerende prototype på idéen «Flytt-meg».

Innovation@altinn er en «tenke- og gjøre-tank» der det lages fungerende prototyper på framtidas digitale tjenester. Programmet består av workshops for idéutvikling og faglige samlinger for kunnskapsdeling og tverrfaglig erfaringsutveksling. Programmet har til hensikt å samle engasjerte mennesker som enten benytter Altinn eller arbeider med Altinn – slik at det kan genereres gode idéer og lages løsninger for idéene basert på Altinns funksjonalitet.

Konkretisering av idéer

En plattform som Altinn har få, men kraftige byggeklosser som gir mange muligheter for å lage digitale løsninger. Dette store mulighetsrommet kan sammenlignes med mulighetene innen app-utvikling – muligheter kan best vises ved å lage fungerende prototyper som demonstrerer plattformens egenskaper og inspirerer til nye idéer. Som en tenke-og-gjøre-tank ønsker programmet å vise at idéer kan skapes og konkretiseres og kan bidra til å redusere tiden til å ta løsningen i bruk. Erfaringer viser at den tekniske løsningsutformingen utgjør ca. 15%-30% av innsatsen; resten brukes på tilpasninger til forretningsmodell, driftsmodell, forskrifter og lovverket.

Flytt meg

I denne serien blogginnlegg vil vi presentere flere spennende idéer og prototyper framover – og vi starter med en idé fra Ronny Brekke i Bærum Kommune, som er utviklet i samarbeid med Sør-Odals ordfører, Anne-Mette Øvrum.

Flytt-meg innovation@altinn from Altinn on Vimeo.

Vi anbefaler å se videoen i fullskjerm-visning.

I Norge er det lett å flytte fra en kommune til en annen kommune. Derimot er det ikke lett å ta med seg kommunale tjenester, for eksempel barnehageplass, skoleplass eller renovasjonstjenester. Opplysningene om tjenestene er registrert i IT-systemer som hver kommune har anskaffet til sine prioriteringer og arbeidsprosesser. Selv om den enkelte kommune er digitalisert, kan ikke IT-systemene på tvers av kommunene snakke sammen. Derfor blir informasjon i systemene oversendt ved hjelp av en oppgavekjede bestående av utskrift, skanning av utskrift, oversending pr epost og registrering.

Altinns virkemåte gjør det enkelt å frakte informasjon direkte til systemene, forutsatt at 1) informasjonsgrunnlaget er standardisert og 2) mottakene og avgivende systemer støtter standarden. Dette kan sammenlignes med måten regnskapssystemene i næringslivet brukes til innrapportering gjennom Altinn.

Viktigheten av informasjonsforvaltning

I «Flytt meg»-prototypen vises hvordan data mellom kommunale saksbehandlingssystemer kan overføres elektronisk ved bruk av eksisterende tjenestemekanismer i Altinn. Prototypen setter søkelyset på to temaer – viktigheten av å a) standardisere informasjonsgrunnlaget – format og struktur og b) ha tidlig involvering fra ulike aktører – produktleverandører, saksbehandlere, system integratorer og jurister. Prototypen viser også potensialet i Altinns API-tilnærmingen for design-tenkning dvs å gjøre utvekslingen mer attraktivt for flere aktører.