Barna i fokus – også for Altinn

Kan Altinn bidra til å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre?

Altinn deltok på årets Løvetanncamp som er en camp i sosial innovasjon arrangert av World Wide Narrative hos IKT Norge i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarna. Dette er en 48-timerscamp hvor årets tema var å finne nye digitale løsninger for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre. Løsningene kom frem basert på samspillet mellom erfaringer fra de menneskene som av ulike grunner har hatt behov for barnevernet og andre ildsjeler som ønsket å bidra.

Altinn deltok på Løvetanncampens første dag. Målet var å forstå hvilke utfordringer som ligger i dialogen med barnevernet og å avdekke om og eventuelt hvordan Altinn kan bidra til en enklere dialog.

Det ble presentert mange gode ideer som deretter ble rangert i henhold til poenggiving fra alle deltagerne. Blant annet en idé om å gjøre saksgangen mellom Bruker (barn eller foreldre) og, blant annet, Kommune, Buf-etat, Domstol, Politi, Barnevernet, Lege/Psykolog lettere ved å bruke Altinn. En annen ide var en innrapporterings-app til barnevernet. Her var problemet at en vanlig borger sannsynligvis ikke vet hvor eller til hvem han skal rapportere noe hvis han eller hun ser noe som burde rapporteres til barnevernet. En app kunne håndtert at saken blir sendt til riktig person i riktig etat.

Som et resultat av campen har de valgt å gå videre med en app som heter «Hei!». Dette er en digital tjeneste som muliggjør kontakt mellom barnevernsbarn og barnevernsansatte på barnas premisser og gjennom en sikker kanal. Altinn ønsker å hjelpe med å finne sponsorer som vil stå for produksjon og vedlikehold av appen. I tillegg vil vi kunne bistå med hjelp til å utvikle og rendyrke denne ideen.

Tre frivillige lag med designere, programmerere, forretningsutviklere, saksbehandlere og mennesker som har direkte eller indirekte erfaring med barnevernet jobbet sammen for å komme opp med ideer til nye digitale løsninger som er til reell nytte i hverdagen – alt dette i løpet av en helg på Løvetanncamp.