Enklere start for gründere

I dag lanseres Navnesøk. Det er en tjeneste som gjør det enkelt for gründere å sjekke om domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig – alle tre i ett søk!

Samarbeid om forenkling

NHO er opptatt av å sikre en god oppstart for gründere og tok sammen med Nærings- og fiskeridepartementet initiativet til et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid for å gjøre denne fasen enklere. Samarbeidet startet for snart to år siden og alle parter har bidratt til å gjøre det enklere for gründerne.

Gjennom Gründerplan 2015 ønsker Regjeringen å skape og forsterke en kultur om gründerskap i Norge. Samarbeidet om å lage Navnesøk bidrar til en god start for gründere og støtter gründerkulturen. Formålet med tjenesten er blant annet å gi bedre kunnskap om oppstartsfasen som næringsdrivende, øke kunnskapen om de immaterielle verdiene og begrense navnekonflikter og navnesnapping.

Enklere oppstart

Det er mye å huske på i oppstarten, for gründerne skal kanskje registrere både domene, foretak og varemerke. Rekkefølgen kan ha betydning, og det er smart å registrere domene først, deretter foretak og varemerke.

Fram til i dag har gründerne vært nødt til å gå til tre ulike steder for å finne ut om domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig. Med Navnesøk blir dette en enklere prosess, fordi det er ett sted og ett søk.

Når en gründer har en god ide og vil starte for seg selv, har hun gjerne tenkt ut et navn på virksomheten. Gründeren skriver navnet i søkefeltet på navnesok.no og får tre treff. Om domenenavnet er ledig, om foretaksnavnet er ledig og om det er tilgjengelig som varemerke. Med kun ett søk kan gründerne allerede nå se om navnet er opptatt eller tilgjengelig.

Unngår navnesnapping

Den nye tjenesten gjør navneprosessen enklere, mer effektiv og tryggere for etablererne. Ved å registrere navn i riktig rekkefølge kan du lettere unngå at domenehaier kjøper domenenavn før du får det registrert. Dessverre er det flere nyetablerere som har opplevd nettopp det, og som har sett seg nødt til å betale dyrt for å få det tilbake. Navnesøktjenesten viser tydelig sammenhengen mellom domenenavn, foretaksnavn og varemerker. Tjenesten kan brukes i oppstarten av ny virksomhet, men også hvis du bare skal ha et domenenavn, lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste og trenger et varemerke. For selv om du bare skal bruke deler av søketjenesten, vil du gjennom bruken av Navnesøk øke kunnskapen om hele oppstartsprosessen og bli oppmerksom på at disse tre områdene henger nøye sammen.

Enklere gründer-fremtid

Tjenesten viser at samarbeid mellom offentlige aktører er viktig for å skape forenkling for næringslivet. Bare ved å sette brukerne i sentrum kan nye forenklingsmuligheter nås.

I dag er 110 gründere samlet på Starte-og-drive-bedrift-dagen i Drammen. Dette lover godt for næringslivet i regionen og det viser viktigheten av Starte-og-drive-dagen som arena for gründere og nyetablerere..

Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid vil fortsette samarbeidet til beste for brukerne. Vi ønsker alle gründere en god start og håper mange vil bruke tjenesten som gjør det enklere. For alle.