Solid vekst i offentlig digitalisering – Altinn-bruken doblet på 4 år

Bilde som viser mennesker som danner en voksende kurve.

60 millioner meldinger og skjemaer passerte via Altinn i 2017, dobbelt så mange som i 2013. Antall aktive brukere økte med 61 prosent i samme periode. 39-åringene er årsklassen med flest altinnbrukere.

Antall innsendte skjema og leste meldinger er doblet i Altinn de siste fire årene – fra i underkant av 30 millioner i 2013 til nær 60 millioner i 2017. Aller størst har økningen vært for meldinger som sendes ut fra etater og kommuner til innbyggere og næringsliv via Altinn meldingsboks. Her har økningen vært på 189 prosent siden 2013 – inkludert hele 571 prosent økning i meldinger som er sendt til organisasjoner og foretak.

Fig. 1: Diagrammet viser antall meldinger som er sendt ut via Altinn meldingsboks årlig fra 2006 til og med i fjor. For 2017 er 62 prosent av meldingene åpnet og lest. Mange har ennå ikke logget inn og lest skattetrekksmeldingen som ble sendt ut i desember.

Halvparten av skjemaene via API

18,6 millioner skjemaer ble sendt inn til det offentlige via Altinn i fjor. 48 prosent av disse ble sendt inn direkte fra maskin-til-maskin via Web Services-grensesnitt. For enkelte tjenester sendes så mye som 80-90 prosent inn direkte fra næringslivets egne datasystemer med integrasjon mot Altinn sine tekniske grensesnitt.

Fra Altinn ble åpnet for snart 15 år siden har totalt 366 millioner skjema og meldinger passert via løsningen, noe som har betydd mange milliarder i besparelser for norsk næringsliv.

Hele Norge bruker Altinn

3,8 millioner innbyggere sendte inn skjema eller leste meldinger i Altinn i 2017. Det er en økning på over 60 prosent siden 2013. 711 000 virksomheter benyttet Altinn i fjor.


 Figuren viser at 9 av 10 nordmenn mellom 20 og 60 år er aktive Altinn-brukere – og på en knepen førsteplass er 39-åringene, der hele 95,3 prosent benytter Altinn.

Som vanlig var flest brukere inne i Altinn den dagen skattemeldingen med foreløpig skatteberegning ble lagt ut – 4. april i fjor. Nærmere bestemt 1,98 millioner unike brukere logget inn i Altinn denne dagen. Likevel var den travleste timen allerede dagen før fra kl. 23-24, da hele 257 461 brukere var inne og sjekket foreløpig skatteberegning.

Til tross for svært høyt trykk, opplevde brukerne en svært stabil Altinn-løsning i høytrafikkperioden på våren, med 100 prosent tilgjengelighet. Flere opplevde imidlertid at BankID hadde kapasitetsproblemer i perioder på åpningsdagen for skattemeldingen. I perioder førte dette til problemer med å logge inn i både Altinn, nettbanker og andre tjenester.