Alle liker Altinn?

Altinn.no er den offentlige nettløsningen folk liker best. Likevel er vi ikke tilfreds med egen utvikling. Innbyggerundersøkelsen sier mye interessant, men kanskje ikke det vi tror ved første øyekast.

Altinn er for alle

Det viktigste signalet for oss fra Difis ferske innbyggerundersøkelse er nok at Altinn har stor verdi for innbyggerne. Det er fortsatt noen som tror at Altinn utelukkende er en plattform for bedrifter og organisasjoner. Men det er alltid mennesker som kommuniserer med det offentlige – på vegne av seg selv og på vegne av bedriftene, også digitalt. De digitale løsningene som er utviklet på Altinnplattformen, er like godt egnet til å håndtere digitalisering for privatpersoner.

Myten om at vi har et rent næringsfokus, kan være noe av årsaken til at det opp igjennom tidene har blitt bygget NYE løsninger for privatpersoner, selv om det samme – eller liknende funksjonalitet – allerede er realisert i Altinn.

Ikke portalen men tjenestene

Jeg er glad i Altinn, men har ingen tro på at det er selve portalen brukerne her har gitt høyest poengsum. For alle nettsteder med høy score i Innbyggerundersøkelsen er det nok mulighetene til å få utført nødvendige oppgaver overfor myndighetene som berømmes.

Det er de offentlige etatene – tjenesteeierne for Altinns del – som har æren for at folk får gjort det de skal, med Altinn som den nasjonale plattformen for utveksling og tilgang til data og informasjon.

Tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet har til disposisjon en solid infrastruktur og avansert funksjonalitet, tilknyttet samvirkende felleskomponenter og med støtte fra en avansert IKT-næring med dyp Altinn-kompetanse gjennom mange år.

Uten utvikling stopper Altinn

Det digitale skiftet er bare så vidt begynt. Myndighetsorganer med ansvar for samfunnskritiske oppgaver kan ikke godta definisjoner, rutiner, frister eller funksjonalitet som ikke ivaretar deres vesentlige behov – eller som de ikke kan være trygge på at dekker behovene i morgen. Dagens verktøy for utvikling av tjenester i Altinn bygger på et døende produkt. Det kan ikke tjenesteeierne våre leve med.

For at etatene skal kunne presentere mer brukervennlige tjenester, må Altinn i neste versjon levere brukergrensesnitt som er tilpasset mobil og nettbrett. Det må være et minstekrav. Dette jobber vi med, og kommer et stykke i løpet av høsten.

Selvbetjening og tjenestehotell

Men vanskeligere enn dette, siden det er tilgangen til tjenester som er det viktigste for brukerne; det må bli lettere for etatene å lage Altinntjenester uten så mye støtte fra Altinn-­organisasjonen – og med enklere verktøy for tjenesteutvikling.

Det må også bli enklere å nyttiggjøre seg bare de elementene i Altinnløsningen som den enkelte har bruk for. Og det må bli enklere å få oversikt over hvilken funksjonalitet som til enhver tid er utviklet og hvordan den kan brukes.

Alt dette er mål i Altinnstrategi 2016, Altinn for en ny tid.

Gode intensjoner er ikke nok

Det er en klar forutsetning i Brønnøysundregistrenes tildelingsbrev for 2017 at «Altinn skal videre­utvikles og forvaltes med sikte på å fortsette å være en moderne løsning som har høy sikkerhet, tilfredshet og tillit hos brukerne». Tildelingsbrevet er også tydelig på at implementering av Altinn-strategien er en hovedprioritering for oss i 2017.

Alle er likevel klar over at gode intensjoner ikke er nok til å gjennomføre det digitale skiftet. Hvis ikke vi kan møte framtidas utfordringer, blir etatene nødt til å finne andre løsninger. Da kan vi vente oss dobbel og tredobbel bruk av skattepenger til utvikling av skreddersydd funksjonalitet for den enkelte myndigheten.

Da får vi lite igjen for de investeringene som allerede er gjort i sentrale, nasjonale felleskomponenter.