Norsk digitalisering – et forbilde

Før påske presenterte vi Altinn og norsk digitalisering på Tysklands største fagmesse for offentlig forvaltning. Deltakerne trodde nesten ikke sine egne øyne.

Konferansen Digitaler Staat samlet 1400 tyske representanter fra politikk, offentlig forvaltning og digitalt næringsliv. I år ble Norge invitert som partnerland, blant annet fordi vi i 2017 ble kåret til verdens mest digitale land i Digital Evolution Index (DEI). Vi regnes ifølge Innovasjon Norge som et forbilde og en ettertraktet partner innen digitalisering av det offentlige.

Altinn + Difi

Brønnøysundregistrene/Altinn og Difi var en del av den norske standen som var sentralt plassert i lokalet. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet holdt innlegg i åpningssesjonen, hvor han også viste til Altinn som én av suksessfaktorene for norsk digitalisering.

Cat Holten, avdelingsdirektør for digitalisering ved Brønnøysundregistrene, holdt sammen med fagdirektør Tor Alvik fra Difi et innlegg om «E-Government made in Norway», hvor de fikk presentert samarbeidet og totaliteten i det vi gjør. Enkelte i publikum var skeptiske til hvordan vi kan digitalisere og dele så mye uten at det går ut over personvern og sikkerhet. Holten svarte med at tillit og sikkerhet er helt grunnleggende faktorer for at vi lykkes i Norge.

Tillit er grunnleggende

Tillit til systemer og myndigheter er imidlertid ingen selvfølge, så det at publikum reagerer som de gjør er forståelig. Tysklands holdning til personvern er enda strengere enn vår. Bare det å ha et enhetsregister, med samme identifikasjonsnummer til bruk i alle sektorer, virker enn så lenge å være lite aktuelt for tyskerne. I tillegg mangler de foreløpig den infrastrukturen som må på plass for at digitaliseringen skal kunne fungere for alle.

I fjor var det Danmark som var partnerland, og flere vi snakket med sa de satte pris på å få digitaliseringseksempler fra andre enn Estland og Danmark. De norske teknologibedriftene No Isolation, Commfides, Basefarm og Compose To Go fikk også vist seg fram på konferansen.

Innovasjon Norge mener alt ligger til rette for digital eksportsuksess. De gjør en viktig jobb her, sammen med den norske ambassaden i Tyskland. Vi håper dette er starten på et videre samarbeid, og tar gjerne opp konkurransen med Danmark og Estland på å gjøre norsk digitalisering kjent i flere land!

Se gjerne videoen om Altinn som ble vist på konferansen (lenke).