Nå kommer årsregnskapene – helst så fort som mulig

Innsending av årsregnskap for 2016 er i gang. Hvis de sendes Regnskapsregisteret så snart materialet er klart, får alle raskere behandling. I år har det blitt enklere å unngå feil, så færre risikerer å bli avvist.

Regnskapsregisteret regner med å motta over 350 000 årsregnskap i løpet av 2017. Mange venter med innsendingen til det nærmer seg fristen 31. juli og da blir det gjerne kø. Det gir forsinkelser som kan være plagsomt for den regnskapspliktige og det koster samfunnet vikarbruk og overtid. Nå håper vi at bedre skjemaer og rutiner kan sikre en bedre spredning av innsendingene.

Enklere skjemaer

Det er selskapets egne organer som godkjenner et årsregnskap. Brønnøysund­registrenes kontroll handler om å sikre at nødvendig informasjon er tatt med, slik at regnskapet kan registreres og gjøres tilgjengelig gjennom Regnskapsregisteret. Vår jobb er å forsikre oss om at nødvendige data er tatt med og henger riktig sammen.

Bare omkring 15 prosent av aksjeselskapene fyller ut regnskapsskjema manuelt i Altinnportalen. Resten overføres fra fagsystemer. I begge tilfeller skal kontroller i skjemaene hindre innsending med tydelige feil og gi varsel om mulige feil under utfyllingen.

Etter en kartlegging i fjor høst, som ble planlagt i samråd med Revisorforeningen, har vi lagt inn flere slike sperrer i skjemaene og noen av kontrollene er gjort strengere. Dermed vil færre av innsendingene bli avvist av Regnskapsregisteret. Feil handler ofte om at pålagte vedlegg til årsregnskapet mangler eller er utilstrekkelige. Det hender også at vedleggene ikke gjelder samme år som selve regnskapet.

Vi beskriver typiske feil og endringer i skjema mer detaljert i tidsskriftet Revisjon og regnskap, (2017/utgave 3).

Viktig datakilde

Etter Regnskapsloven har alle rett til innsyn i bedriftenes årsregnskap. Det skal sikre et transparent næringsliv og tillit mellom samhandlende parter. Ved at regnskapene registreres i Brønnøysund, blir det lett for alle å få tak i dem. I 2016 ble det hentet ut mer enn 150 000 regnskaper fra Brønnøysundregistrene, som regel direkte fra Regnskapsregisterets selvbetjeningsløsning. Dessuten leveres det både fullstendige regnskap og utvalgte datafelt via et stort antall kommersielle distributører.

Formidling av regnskapsdata fra oss til andre offentlige myndigheter hindrer gjentatte spørsmål fra det offentlige. For eksempel får Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten daglig både regnskapskopier (bildefiler) og data fra Regnskapsregisteret.

Kopi av regnskaper er gratis for alle og lett tilgjengelig på bestillingssidene på www.brreg.no.

  • atunholt

    Hvert år legger jeg inn et enkelt regnskaps ligningspapirer på Altinn portalen. Grunnen er at jeg vil vite når jeg kan erstatte kostbare av-giver-program med et gratis offentlig program for mottak av ligningspapirer. Rent samfunnsmessig er dette viktig, og vil kunne spare næringslivet for hundrevis av millioner kroner, hvis ikke mer.———— For 2015 så jeg det var lagt inn en modernisert oppgave, men etter et par timers pause skulle jeg legge inn resten av dataene. Da var ny-versjonen helt umulig å finne tilbake. 2015- ligningen ble da fullført på gammel versjon. For 2016 regnskapet var fremdeles gammel versjon av programmet. Viktigste ankemål mot Altinn-versjonen for sending av lignings-papirer er: 1.— Data fra fjoråret må bli lagret til neste ligningsårs bruk. 2.— Kolonner med tall må summeres automatisk. 3.— Data som går igjen på flere sider/ dokumenter bør kunne tastes inn kun en gang. Det er mange flere funksjoner som kan forenkles og forbedres, men disse tre er de viktigste.