I rute til det nye norgeskartet

Utskifting av kommunenummer for over 160 000 virksomheter og privatpersoner ved overgangen til 2018 var vellykket. Dette sparer mange andre for å gjøre den samme jobben.

To minutter over midnatt den 1. januar 2018 startet oppdateringen i Enhetsregisteret. Vi ga nye kommunenumre til totalt 160 142 virksomheter i de sammenslåtte kommunene Hof og Holmestrand, Nøtterøy og Tjøme, Larvik og Lardal, Rissa og Leksvik, samt alle kommuner i det nye fylket Trøndelag. Knappe tre timer senere var sammenslåingen og produksjon av data til tilknyttede registre ferdig og gjort tilgjengelig. Selv om oppdateringen var vellykket tok det noe lengre tid enn vi hadde beregnet, og dette tar vi høyde for når vi nå legger planene for vesentlig større kommune- og fylkesendringer 1. januar 2020.

Stortinget vedtok i juni 2017 at 111 kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner. Hovedregelen er at alle de nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Med tanke på vesentlig større mengde endringer (6-7 ganger større enn i år), vil vi analysere hvor lang tid det kommer til å ta og gjennomføre flere tekniske tester.

I forkant av sammenslåingene i år samarbeidet Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med Skatteetaten om å rydde bort enkeltpersonforetak som ikke lenger er virksomme. Dermed reduserte vi antall virksomheter som blir berørt og fikk betraktelig bedre kvalitet i registrene. Vi legger også ned en stor aktivitet i å kvalitetssikre adresser, som igjen kommer til nytte for våre brukere.

«Once only»

Enhetsregisteret er et godt eksempel på praktisering av «once-only prinsippet» ved at data sendes ett sted for deretter å gjenbrukes. Hvis vi ser for oss at mange store registre skulle ha tilrettelagt for de samme endringene, ville dette ha medført en stor kostnad for samfunnet. Dette gjøres altså langt mer effektivt gjennom at store menger med endringer innføres i Enhetsregisteret for deretter å distribueres ut til det store antallet brukere av disse dataene.

Det at vi er i stand til å oppdatere registeret raskt har også en verdi. Aktørene der ute som er avhengig av oppdaterte adresseopplysninger unngår dødtid i påvente av at masterregisteret skal bli oppdatert. Kvaliteten på disse opplysningene sikres dessuten i og med at endringene gjøres på ett sted og av kvalifisert registerfaglig personell.