Digitalisering gjør bilkjøpet enklere

Lånefinansieringen ved bilkjøp kan nå gjøres langt enklere enn før. En ny forskrift gjør at du kan signere på et nettbrett hos bilforhandleren.

Vi har samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å justere regelverket slik at det er i tråd med brukernes behov, og en ny forskrift er laget.

Til nå har du vært nødt til å logge deg inn i nettbank og bruke BankID for å signere tinglysingsdokumenter, som sendes elektronisk til Løsøreregisteret. Dette har vist seg å være lite praktisk ved kjøp og lånefinansiering i butikk. Denne løsningen gir bankene en større fleksibilitet til å tilpasse sine løsninger ut fra brukernes behov.

Økt digitalisert saksbehandling

60 prosent av tinglysingene i Løsøreregisteret sendes inn elektronisk. Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere og tilrettelegge for elektroniske løsninger. For å øke den elektroniske kommunikasjonen mellom finansforetakene og Løsøreregisteret er det nå lagt til rette for en alternativ signeringsmetode ved tinglysing av salgspant og leasing.

Løsningen har ført til økt elektronisk sakstilgang i Løsøreregisteret. Fra januar til mars i år mottok Løsøreregisteret 1231 tinglysinger som er signert etter den nye forskriften. Maskinell saksbehandling gjør at prosessen blir både enklere og raskere.

Næringslivet er vinneren

Den største gevinsten ligger imidlertid hos næringslivet, fordi løsningen legger til rette for en mer forenklet kommunikasjonen mellom bilforhandler og bank, samt innsending av tinglysingsdokumentene til Løsøreregisteret. Løsningen luker også bort muligheten for feil ved registreringen i Løsøreregisteret.

DNB har vært en pådriver for den nye løsningen, og vi regner med at flere banker vil ta dette i bruk etterhvert. Dette er bare begynnelsen.

(Forskriften gjelder elektronisk kommunikasjon mellom finansforetak og Løsøreregisteret ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn etter panteloven § 3-17 tredje ledd og § 3-22 annet ledd, som er signert på elektronisk medium, men som ikke omfattes av bestemmelser om elektronisk sertifikat i forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing. Hele forskriften finner du her.)