84 yrkeskvalifikasjoner. Én løsning.

Dykker fra Danmark eller lærer fra Litauen? Norsk student med utdanning fra Spania? Nå er det enklere å godkjenne utenlandsk yrkeskvalifikasjon i Norge.

Vi lever i et stadig mer internasjonalt samfunn. Hvor arbeidskraft flytter over grenser – og ungdom flytter ut av landet for å ta sine utdannelser. Men så langt har det vært en stor jobb å skaffe seg oversikt over hvor og hvordan utenlandsk yrkeskvalifikasjon gjøres gyldig på norsk jord.

Men samtidig som fyrverkeriet gikk i lufta ved midnatt 1. januar 2018 – ble også en splitter ny tjeneste lansert. Et felles kontaktpunkt hvor de fleste med en yrkesgodkjenning fra EU/EØS enkelt og intuitivt kan søke om norsk godkjenning.

Ved årsskiftet trådte den nye revideringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i kraft. En revidering som tydelig slo fast at alle søknader om å få godkjent sin yrkesgodkjenning fra et EU/EØS-land skulle ha muligheten til å søke elektronisk i ett nasjonalt knutepunkt. Med Kunnskapsdepartementet som oppdragsgiver har Brønnøysundregistrene utviklet en elektronisk løsning for  dette.

Med den nye løsningen er det mulig å søke om ikke mindre enn 84 ulike regulerte yrker. På ett sted. Uten norsk personnummer eller D-nummer. Alt gjort tilgjengelig hos «Altinn – Starte og drive bedrift».

Så om du er pyrotekniker, mobilkranfører eller autorisert regnskapsfører. Om du er heismontør, feiersvenn eller barnehagestyrer. Da er veien til å få et norsk godkjent-stempel langt enklere – hvis din opprinnelige godkjenning er fra et EU/EØS-land.

Om du er norsk, australsk eller spansk statsborger er uten betydning. Det avgjørende er om kvalifikasjonen din gjelder i et EU-, eller et EØS-land. Det eneste man trenger å gjøre å opprette en egen Altinn-bruker, sende inn søknaden elektronisk og å hekte på nødvendig informasjon som ID, vitnemål og sertifikater som et vedlegg.

Saksbehandleren henter så ned dokumentene til behandling via Altinn. Systemet gir saksbehandleren mulighet til å sende svar og vedlegg rett tilbake til brukeren. Så langt tilbys løsningen på norsk og på engelsk.

Totalt er det 13 ulike godkjenningsmyndigheter som godkjenner yrker som berøres av det reviderte direktivet med tilhørende lov. Søknadsvolumet er på 8.000 søknader hvert eneste år. Allerede er 95 prosent av de aktuelle yrkene tatt inn i løsningen. Blant de som har tatt løsningen i bruk er Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Løsningen er i utgangspunktet gjort som en minimumsløsning – som de ulike godkjennelsesmyndighetene får muligheten til å koble sammen med egne løsninger. Blant annet har DSB utviklet en løsning hvor søknadene går rett inn i innboksen til saksbehandleren.

Det er krevende å implementere revidering av lover – når konsekvensen spenner over så mange myndigheter og etater. I denne prosessen har Altinn, med sin etatsovergripende struktur, sitt brede offentlige nettverk og sin høye tillit i befolkningen, vært et nyttig verktøy for Kunnskapsdepartementet.

Oversikt over alle godkjenningsordningene finner du her (lenke).