Live streaming fra lansering av nytt design i Altinn

Kl 17.30 i ettermiddag kan du følge live streaming fra MESH i Oslo, der Altinn lanserer sitt nye design.

Program

1. bolk 15 min   17:30- 17:45

–          Velkommen –Kristine Aasen og Cat Holten 5 min

–          Hanne Opsahl, Leder Kommunikasjon og næringspolitikk i Regnskap Norge, sier noen ord om hvordan Altinn kan bli enklere for deres medlemmer

2. bolk 20 min  17:45 -18:05

Et enklere og vennligere Altinn

–          Intro – Hanne Finnøy, 3 min

–          Forenkling – Thord Veseth Foss, 7 min

–          Visuelt og Språk – Thord Veseth Foss, 7 min

Pause  

3. bolk  – 15 min               18:30-18:45

Lette å finne frem

–          Navigasjon: Thord Veseth Foss, 7 min

–          Søk: Jørgen Ferkingstad, Altinn og Morten Salte, Bouvet, 7 min

 

Pause 18:45 – 19:15

4. bolk – 20 min 19:15-19:35

Helhetlig brukeropplevelse

–          Helhet: Hanne Finnøy, 7 min

–          Forbedre: Hanne Finnøy (Altinn) og Marianne Røsvik, 7 min

–          Åpenhet: Eirik Mikkelsen /Andreas Rafaelsen, 5 min

Avslutning faglig program Kristine Aasen, 5 min