Forenklingsetaten

Gjennom omfattende prosesser tar Brønnøysundregistrene (BR) grep om framtida. Rollen som verdens beste forvalter og drifter av registre samt videreutvikling av Altinn som det suverent beste verktøyet for samhandling og dialog, skal forsterkes og videreutvikles. Organisasjonsutviklingen starter i toppledelsen.

–  Organisasjonsutviklingsprosessen vi nå gjennomfører vil innebære færre avdelinger og en mindre toppledelse, med bedre balanse mellom forretnings- og støtteområder. Brønnøysundregistrene skal bli en mer åpen organisasjon. Vår rolle som forenklingsetat skal forsterkes ytterligere – det skal gjennomsyre hele organisasjonen. Vi skal være regjeringens viktigste verktøy for en enklere og bedre dialog mellom det offentlige, næringsliv og innbyggere. Og vi skal levere samhandling gjennom videreutvikling av Altinn, sier direktør Lars Peder Brekk.

På sin første dag som ny toppleder i Brønnøysundregistrene 6. januar i år ble direktør Lars Peder Brekk møtt med tydelige forventninger om en organisasjonsutviklingsprosess. Det er mange år siden en slik omfattende prosess sist ble gjennomført ved Brønnøysundregistrene. Nye krav og forventninger fra omverdenen og en erkjennelse av interne forhold som må forbedres driver fram dette. Samtidig må vi tenke nytt for å kunne utnytte mulighetene og potensialet vi har som organisasjon.

– Samfunnet er i sterk endring. Nye krav og forventninger gjør det helt nødvendig å organisere oss på en slik måte at vi kan møte framtida som en fleksibel og effektiv kunnskapsorganisasjon. Vår digitale virkelighet gjør det helt nødvendig å tenke nytt. Den åpner nye muligheter. Disse mulighetene skal vi gripe. Men da må vi ha en organisasjon som er rigget for at vi skal kunne forsterke vår posisjon gjennom å videreutvikle våre oppgaver og vårt tjenestetilbud, sier Brekk.

I den nye organiseringen skal det være tre forretningsområder – Avdeling for registerforvaltning, Altinn og SERES samt Avdeling for forenkling og kundedialog. Stabsfunksjonene skal spisses og utvikles slik at de gir best mulig støtte til «Nye BR». Samhandling og koordinering internt skal ha betydelig større oppmerksomhet enn før. De fleste driftsoppgavene samles i Avdeling for virksomhetsstøtte, mens BRs store og kompetente IT-miljø kobles tett opp til styringen og koordineringen av vår prosjektportefølje i Avdeling for utvikling og innovasjon. En nyopprettet stilling som assisterende direktør skal sammen med en dedikert fagstab sørge for strategisk støtte for toppledelsen og økt tydelighet eksternt.

–  I tillegg til en ny og tydeligere organisering skal strategien spisses. Det skal ikke være tvil om hvilke områder vi skal levere på som nasjonal forenklingsetat, sier Lars Peder Brekk.

Torsdag 2. oktober ble hele organisasjonen orientert om endringsprosessen på et allmøte. 1. januar 2015 skal ny toppledelse være på plass. Da starter det viktige arbeidet med å implementere «Nye BR» slik at organisasjonen skal kunne levere i tråd med de målene som er satt for å bidra til forenkling, både når det gjelder registerforvaltning og samhandling mellom det offentlige, næringslivet og private.