Digital kommunikasjon: Hvem skal varsles og hvordan?

Det hjelper ikke om myndighetene ønsker å kommunisere digitalt hvis ikke mottakerne merker at de har fått noe tilsendt. Nå skal Brønnøysundregistrene samle og tilgjengeliggjøre digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter.

Mens vi før kikket innom postkassa på veggen både morgen og kveld, er det ikke like mange som ivrig oppsøker de digitale landingsplassene for vedtak, pålegg og andre meldinger fra det offentlige.

Derfor må det varsles, gjennom e-post, SMS eller på andre lett tilgjengelige måter, om at det offentlige har levert «noe» til virksomheten – lagret på et sikrere sted enn i mailboksen eller mobilen. Slike varslingsadresser er ett eksempel på opplysninger som vil bli tilgjengelig i den nye løsningen.

Enhetsregisteret ansvarlig

Enhetsregisteret vil ha forvaltningsansvaret for KoFuVi (kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter), som skal samle inn data fra flere kilder. For fullmakter skal den dra nytte av autorisasjonskomponenten i Altinn.

Med dette får vi en ennå tettere samhandling mellom de to sentrale nasjonale felleskomponentene som Brønnøysundregistrene har ansvaret for. Det i seg selv gir nye, spennende muligheter framover.

Virksomhetene kan registrere en del kontaktdata i Enhetsregisteret i dag også, hvis de ønsker det, men da synlig for alle og enhver, som omtrent alt annet i dette registeret. En god del nye næringsdrivende blir utsatt for større oppmerksomhet enn de ønsker fra leverandører som henter ut slike data. Noen av de nye kontaktdataene vil bare være tilgjengelig for digital kommunikasjon med det offentlige. Andre opplysningselement, som eksempel kontaktpunkt for e-faktura til virksomheter som kan motta dette, vil være offentlig og tilgjengelig for alle.

Både KS, Difi, NAV, SSB, Kartverket, Skatteetaten og Direktoratet for eHelse har deltatt i ulike faser av planleggingen sammen med Brønnøysundregistrene.

Difi jobber med liknende problemstillinger for privatpersoner, men da må de også ta hensyn til at noen kan reservere seg mot å kommunisere digitalt. Derfor er kontaktregisteret for innbyggere også et reservasjonsregister.

Hvem representerer virksomheten?

Virksomheter kan ikke motsette seg digital kommunikasjon med det offentlige. Men et aksjeselskap kan verken lese eller skrive, så det er alltid mennesker som agerer på vegne av en virksomhet. Derfor må løsningen vår også ivareta fullmakter og rettigheter, det vil si hvem som har rett til å opptre på vegne av virksomheten i ulike sammenhenger.

Også for privatpersoner kan det være relevant at noen skal ha anledning til å opptre på vegne av en annen, som verge eller som representant i bestemte sammenhenger. Det jobbes også med hvordan slike fullmakter kan samles og håndteres i digital kommunikasjon.

Her er flere aktører involvert, i første rekke NAV, eHelse, Altinn og Difi. Også her kan KoFuVi og autorisasjonskomponenten i Altinn komme til å spille en rolle.

Stor gevinst

KoFuVi er vurdert av Skate som et av de viktigste prosjektene for videre digitalisering i det offentlige. Det har fått 12,5 millioner kroner i støtte fra den statlige Medfinansieringsordningen, mens gevinsten er beregnet til over en milliard. Arbeidet skal være ferdig høsten 2018.