Arkiv | Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør, Skedsmo kommune

Liten tjeneste viser stort potensial

Skedsmo kommune er en pioner i å bruke Altinn i sin kommunale innbyggerdialog og har lansert sin første Altinn-tjeneste. Hvis kommune-Norge følger vårt eksempel er gevinstpotensialet betydelig.

Les mer