Arkiv | Morten Brekk, prosjektleder direktørens stab, Brønnøysundregistrene

Det store registerløftet

En av de viktigste oppgavene til Brønnøysundregistrene er å gi trygghet, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelige registerdata. Når 19 registre og 14 ulike systemer skal samles på én felles plattform, er det mange som skal ha tunga rett i munnen.

Les mer