Arkiv | Margareth Horn, prosjektleder Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Hvordan hjelpe hverandre i en digital verden?

I overgangen til digital kommunikasjon bedres mulighetene for sikkerhet og transparens. Samtidig blir kompliserte regelverk og ulik teknologi et hinder for å hjelpe hverandre å fungere i samfunnet.

Les mer