Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt

Vi må tenke og jobbe på nye måter dersom vi som virksomhet skal bidra til FNs bærekraftsmål. Derfor skal bærekraft være styrende for våre avgjørelser.

Fra inspektør til gartner: Er vi modne for tillitsbasert ledelse?

Flere kvinner i ledende roller og tillitsbasert ledelse blir viktige stikkord for meg, som ny kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene.

Den viktigste Altinndagen?

I en tid med krevende digitaliseringsutfordringer står norske etater og politikere foran avgjørende valg. Det er viktigere enn noen gang å snakke sammen, forstå hverandre og finne balansen mellom felles kjøreregler og selvstendig ansvar.

Solid vekst i offentlig digitalisering – Altinn-bruken doblet på 4 år

60 millioner meldinger og skjemaer passerte via Altinn i 2017, dobbelt så mange som i 2013. Antall aktive brukere økte med 61 prosent i samme periode. 39-åringene er årsklassen med flest altinnbrukere.

Kvinnene mest digitale

I aldersgruppen 19 – 52 år er det høyest andel kvinner som benytter offentlige digitale tjenester. Det viser tall fra Avdeling Digitalisering ved Brønnøysundregistrene.