Arkiv | Kristin Edvardsen, fagkoordinator Registerforvaltning, Brønnøysundregistrene

Maskinlæring gir økt kvalitet på næringskoder

Kunstig intelligens og maskinlæring kan bidra til at registrering av næringskoder blir mer korrekt. Gevinstene er mange, både for næringsliv og forvaltning.

Les mer