Arkiv | David Norheim, fagdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Samarbeid og åpenhet som fungerer

Det offentlige skal tilrettelegge for gode prosesser i det private, og datadeling er sentralt i dette arbeidet. Hvordan skaper vi åpenhet og vilje til å delta?

Les mer

Hvordan får vi etatene til å dele sine data?

Skal vi få fart på digitaliseringen kan ikke forvaltning, deling og utnyttelse av data gjøres etter dugnadsprinsippet.

Les mer

Skal vi dele, må vi vite hva som finnes

Hvis privatpersoner og virksomheter skal slippe å opplyse mer enn én gang om det samme, må alle som har lov til det, kunne dele data med hverandre. Nå kan du se selv hvordan de skal få vite hvilken informasjon som allerede finnes.

Les mer