Arkiv | Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Design for bedre personvern

Enkelte brukere har den siste tiden reagert på at de har tilgang til informasjon i Altinn de ikke visste at de hadde tilgang til. Det er ikke tilfeldig at disse reaksjonene kommer nå, men viser at det nye designet i Altinn  virker etter hensikten.

Les mer

Brukerstyrt samtykke: En enklere hverdag uten å svekke personvernet

Norge har et fortrinn for offentlig digitalisering gjennom en unik tillit til offentlig sektor og mellom de offentlige myndighetsorganene. Alle forenklings- og effektiviseringstiltak må gjennomføres på en måte som opprettholder denne tilliten.

Les mer

Nytt digitaliseringsnivå krever tettere samarbeid

Digitalisering i offentlig sektor er det kraftigste virkemidlet til å forenkle og forbedre samhandlingen mellom publikum og det offentlige. Brønnøysundregistrene tilbyr mange virkemidler for å realisere forenklingsgevinster, men neste nivå av offentlig digitalisering krever tettere samarbeid, ikke minst med Difi.

Les mer