Arkiv | Åse Wetås, direktør i Språkrådet

Digitalisering på leirføtter

Det er svært gledelig at forvaltningen skal samordne begrepene sine. Men begrepsarbeidet må følge etablerte metoder, ellers kan det være forgjeves.

Les mer