Arkiv | 2018

Brukerstyrt samtykke: En enklere hverdag uten å svekke personvernet

Norge har et fortrinn for offentlig digitalisering gjennom en unik tillit til offentlig sektor og mellom de offentlige myndighetsorganene. Alle forenklings- og effektiviseringstiltak må gjennomføres på en måte som opprettholder denne tilliten.

Les mer