Arkiv | juni, 2018

Digitalisering krever orden i eget hus

I årets «IT i praksis» trekkes orden i eget hus fram som én av seks strategiske utfordringer vi bør lykkes med. Dét er det flere gode grunner til.

Les mer

Retningslinjer for varsling i Altinn på plass

Revisorer og regnskapsførere mottar hver dag mange e-poster og SMS-er fra det offentlige. Antallet har økt så mye at det oppleves som utfordrende å skille ut viktige varsler i mengden. En arbeidsgruppe har laget et forslag til retningslinjer for varsling fra offentlig forvaltning.

Les mer

Kun én gang er én gang for mye!

Rask og sikker deling av data i sanntid er fremtiden. Både bedriftenes rapportering og kredittopplysninger vil til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Dette vil gi bedriftene store fordeler og en gevinst i milliardklassen.

Les mer

Digitalt samarbeid offentlig/privat: Slik får vi det til!

De mener at de ikke har brutt noen regler men har utvilsomt jobbet på nye og uvante måter. Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vant årets Digitaliseringspris sammen med finansnæringen, og samarbeidsformen kan være en nøkkel til digital forenkling også for andre.

Les mer